سیستم عامل کوثر

سیستم عامل فارسی کوثر

سیستم عامل کوثر

سیستم عامل فارسی کوثر

سیستم عامل کوثر

سیستم عامل فارسی کوثر

نویسندگان

تبادل اطلاعات فنی - سیستم فایل

ع. رضوانی | چهارشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۳، ۰۱:۲۵ ب.ظ
بخش تخصصی برای این قسمت در نظر گفته شده است
و این قسمت دیگر بروز رسانی نمی شود.
بخش های تخصصی در بخش موضوعات قابل مشاهده هستند.

  • ع. رضوانی

نظرات  (۱)

سلام
من یک نگاهی به سیستم پرونده در دو سیستم عامل لینوکس و ویندوز می کنم و مقایسه هایی انجام می دهم.
مقدمه
تخصیص فضا به پرونده ها یکی از مهمترین بخش های سیستم عامل محسوب می شود که باید مدیریت گردد.اینکه باید تعیین شود که کدام بلوک های دیسک آزاد هستند تا بتوان در مورد تخصیص پرونده روی دیسک تصمیم گیری شود این تصمیم گیری یک سیاست تخصیص است که توسط سیستم عامل پیاده سازی می شود.و به طور کلی باید برنامه ریزی برای مدیریت فضای آزاد دیسک انجام شود.
در روش های تخصیص تعیین بسامد های تخصیص به عنوان معادله در مدل های تخصیص یکی از معیار های مهم است.اینکه پرونده ترتیبی یا غیر ترتیبی باشد می تواند در تعیین کارایی مدیریت پرونده در سیستم پرونده نقش مهمی داشته باشد.به عنوان مثال در رویکرد پیش تخصیص پرونده از همان ابتدا که ایجاد می شود به همان اندازه (که گاهاً حداکثر اندازه است) به پرونده فضا تخصیص داده می شود که این نیازمند تخمین روی مواردی مانند بزرگی و کوچکی پرونده در طول عمر پرونده است. و معمولاً دشوار است.
الگوریتم هایی در همین زمینه ارائه شده است که شباهت زیادی به الگوریتم های تخصیص درخافظه اصلی را دارند این الگوریتم ها مانند اولین برازش ، بهترین برازش ، نزدیک ترین برازش هستند که گاهاً با توجه به فضای کاری و تعیین کارایی سیستم می توان آنها را شبیه سازی کرد که بتوان با نتایج شبیه سازی به نتایج محلی بودن رسید.
وجود حافظه پنهان نیز نقش مهمی در کاهش ارجاعات به سیستم پرونده دارد که باعث افزایش چندبرنامگی نیز می شود.
مسئله بعدی پیچیدگی در الگوریتم های دستیابی به پرونده است که با معیار بهنگام سازی اندازه رکورد تخمین زده می شود که خود شامل رویکردهای بسیاری در سازمان دهی سیستم پرونده است.
این مطلب ادامه دارد...

پاسخ:
بسیار عالی. ادامه بدید.